Disclaimer

Merinowol-winkel.nl maakt gebruik van beeldmateriaal waar copyright op berust. Alle content op deze website zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, beeld, tekst, vormgeving, functionaliteit, etc. is onderhevig aan copyright. Gebruik, hergebruik, lenen, kopiëren of enige andere vorm van distributie is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen.

Zie je op deze website iets dat je graag zou willen gebruiken, neem dan even contact op.